کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های سطح بنگاه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش موقعیت مکانی بنگاه و بررسی تاثیر آن بر تصمیم صادراتی بنگاه‌های صنعتی ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 121-142

محسن پورعبادالهان کویچ؛ مجتبی همتی