کلیدواژه‌ها = انرژی­های تجدیدپذیر
تاثیر انرژی­های تجدیدپذیر بر منحنی زیست محیطی کوزنتسی در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 127-154

علی حسین استادزاد؛ پریسا بهلولی