کلیدواژه‌ها = برآوردگر حداقل ‌مربعات -سه‌ مرحله‌ای (3sls)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 183-204

صدیقه عطرکار روشن؛ زهرا هاشمی