کلیدواژه‌ها = فضای فاز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار آشوبی رشد اقتصادی در ایران و بازسازی فضای فاز

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 125-145

محمدنبی شهیکی تاش؛ خدیجه دینارزهی