کلیدواژه‌ها = مدل دوربین فضایی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر نوآوری بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس ( رهیافت اقتصادسنجی فضایی)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 71-98

10.22034/ecoj.2020.11586

مریم داربیدی؛ سهراب دل انگیزان؛ شهرام فتاحی؛ محمد شریف کریمی


2. تحلیل فضایی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 197-217

اکرم اکبری؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمد زاده؛ ستاره رضایی