کلیدواژه‌ها = شرکت مخابرات ایران
ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 91-118

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ تقی زمزم