کلیدواژه‌ها = تولید
پیش بینی تاثیر شرایط آب و هوایی بر تولید اقتصادی استان های ایران با رویکرد الگوریتم جنگل تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22034/ecoj.2024.60935.3292

لطفعلی آذری؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ نرگس صالح نیا


بررسی تاثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-44

حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی؛ نسیم حمزه نژاد