کلیدواژه‌ها = بازار سرمایه ایران
آزمون خنثایی بلندمدت پول در بازار سرمایه ایران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 137-162

محمدرضا منجذب؛ میثم رافعی؛ مریم احمدی