کلیدواژه‌ها = سرریز تکنولوژی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تکانه‌های دائمی و موقت بهره‌وری بر درجه‌ی جذب سرریزهای تکنولوژی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 51-70

10.22034/ecoj.2020.11348

سرور چهرازی مدرسه؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی