کلیدواژه‌ها = مدل‌های پارامترهای متغیر در طول زمان
بررسی عوامل موثر بر رشد سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 57-84

10.22034/ecoj.2021.12286

مهدی بهنامیان؛ عبدالناصر شجاعی؛ غلامعلی حاجی