کلیدواژه‌ها = اشتغال زنان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 239-266

10.22034/ecoj.2021.45400.2856

راضیه داوری کیش؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت