کلیدواژه‌ها = نابرابری توزیع درآمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر ترکیب مخارج دولت بر رژیم‌های نابرابری توزیع درآمد در ایران

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-266

10.22034/ecoj.2021.45362.2855

اسماعیل رمضانپور؛ هانیه صداقت کالمرزی