کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیم
دورنمای اقتصادی کشورهای منا تا افق 2105: کاربرد مدل RICE

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 35-76

10.22034/ecoj.2021.43037.2780

مرضیه حق شناس؛ رزیتا مؤیدفر؛ شکوفه فرهمند؛ علیمراد شریفی