کلیدواژه‌ها = پتانسیل تجاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در ایجاد همگرایی تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 81-106

احمد اسدزاده؛ فاطمه عبداله زاده نوبریان