دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

سیدمرتضی جلال زاده آذر؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور؛ رویا آل عمران


2. بررسی اثر تحریم های خارجی بر تراز پرداخت های خارجی جمهوری اسلامی ایران: رویکرد سیستم های پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

سعید ایران منش؛ نورالله صالحی؛ سید عبدالمجید جلایی


3. بررسی اثر شوک های پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد ایران با لحاظ سپرده های قرض الحسنه بانکی در چارچوب یک مدل DSGE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1399

سولماز صادق پور؛ حسن حیدری؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی


4. تاریخ‌گذاری بحران‌های بانکی در کشورهای با درآمد متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

بهزاد سلمانی؛ سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور


5. بررسی تاثیر صرفه‌های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک‌‌های منتخب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

محمدمهدی برقی اسگویی؛ رضا رنج پور؛ نازیلا محرم جودی


6. بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

10.22034/ecoj.2021.42142.2731

رضا خواجه نایینی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ احمد صباحی؛ علی چشمی


7. پویایی‌های معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی و شوک متقارن سفارش در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد مارکف پنهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22034/ecoj.2021.38061.2615

محسن مهرآرا؛ صادق رضایی


8. تحلیل جایگاه تجاری ایران و شرکای آن در غرب آسیا بر اساس شاخص های وزن دار شبکه تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22034/ecoj.2021.23800.2135

منیره رفعت


9. تأثیر فقر ذهنی بر عملکرد نیروی کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22034/ecoj.2021.43940.2808

نرگس حاجی ملا درویش؛ حسین راغفر؛ سمیرا حبیبی