دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با هدف بررسی اثر شیوع یک بیماری پاندمیک بر پویایی‏های متغیرهای کلان اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22034/ecoj.2021.45884.2872

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حری حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی


بررسی تاثیر تسهیلات نظام بانکی بر اهداف اقتصاد اسلامی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/ecoj.2022.49577.2988

امید محمدقلی پور تپه؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ پرویز محمدزاده؛ حبیب آقاجانی


بررسی تاثیر اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی بر شاخصهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/ecoj.2022.50216.3014

فرزانه خلیلی؛ حسین یوسفی زاده فرد؛ کامران ندری


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی مؤثر در شهر هوشمند بر مبنای رویکرد آینده‌پژوهی (مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22034/ecoj.2023.53876.3123

زینب برادران خانیان؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور


تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی: شواهدی از شرکت‌های توزیع برق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22034/ecoj.2023.53475.3104

محسن پورعبادالهان کویچ؛ رضا خلفی؛ زهرا احمدلو


بررسی نقش نااطمینانی سیاست پولی در اثرگذاری آن بر تولید و تورم در اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1402

10.22034/ecoj.2023.51960.3063

محمد عبدی سیّدکلایی؛ سجاد فیروزبخش


شناخت و تبیین تأثیر شاخص‌های رقابت‌پذیری و اقتصاد دانش‌بنیان بر تاب‌آوری اقتصاد کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22034/ecoj.2023.54788.3151

فرحناز پیمانه؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی


تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22034/ecoj.2023.54958.3150

محدثه مقدسی؛ علیرضا پورفرج؛ احمد جعفری صمیمی؛ محمدعلی فلاحی


نقش احساسات سرمایه گذاران و رفتار دولت بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران : رویکرد اقتصاد رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ecoj.2023.53000.3091

یداله دادگر؛ حسن درگاهی؛ سعید قلی زاده


واکاوی خصوصی سازی صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در ایران از منظر چارچوب توسعه و تحلیل نهادی استروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ecoj.2023.55743.3170

محمد یاراحمدی؛ مهدی صادقی شاهدانی


تحلیل تأثیر عملکرد بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22034/ecoj.2023.53001.3090

سعید صمدی؛ لیلا ترکی؛ صادق دهدهی