برآورد میزان ریسک معاملات سهام در بورس تهران با استفاده از معیار نقدشوندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد فیروزکوه

2 استادیار اقتصاد دانشکاه آزاد تهران غرب

3 دانشیار گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

4 استادیار دانشگاه آزاد تهران غرب

چکیده

هدف این مطالعه برآورد و محاسبه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران در بازه­های ماهانه با استفاده از یک روش جدید می­باشد تا بتوان با کمترین خطا، میزان نقدشوندگی این بازار در بازه­های مختلف را محاسبه و مقایسه نمود. قابلیت نقدشوندگی یک برگه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. می­توان گفت هرچه سهمی را بتوان سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند، آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد. لذا در سال­های اخیر مطالعه روی نقدشوندگی افزایش یافته است. در این مطالعه به برآورد و مقایسه ماهانه میزان نقدشوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1400 در قالب الگوی بازده اضافی و روش Panel-GMM پرداخته شد. نتایج برآورد و محاسبه نقدشوندگی با استفاده از حدود 2 میلیون مشاهده (برای کل شرکت­های فعال در بورس) نشان می­دهد که از سال 1387 تا پایان 1400 نقدشوندگی در بورس افزایش یافته است بطوریکه کمترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1388 و بیشترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1398 می­باشد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1398 به ازای هر یک میلیارد ریال حدود 01/0 درصد بازده اضافی (هزینه اضافی) در بازار ایجاد شده است. لذا با افزایش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس شرایط مناسب­تری برای سرمایه­گذاری فراهم می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Risk of Stock Trading on the Tehran Stock Exchange Using the Criterion of Liquidity

نویسندگان [English]

 • Farshid Effati Baran 1
 • Yazdan Naghdi 2
 • Mahmood Mahmoodzadeh 3
 • Maryam Lashkarizadeh 4
1 PhD student of Economics in Firuzkooh, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Tehran Gharb, Islamic Azad University
3 Associate Professor of Firouzkooh, Islamic Azad University
4 Assistant Professor of Tehran Gharb, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study is to estimate and calculate the liquidity of Tehran Stock Exchange in monthly intervals using a new method to be able to calculate and compare the liquidity of this market in different intervals with the least error. Liquidity of a stock means it is possible for a quick sale. In other word, whatever the shares could be sold faster and at lower costs, liquidity of shares is greater. So the study on liquidity has increased in recent years. In this study we estimated and compared the monthly stock liquidity in Tehran Stock Exchange. The results and liquidity calculation with excess return and Panel Data model by over 2 milions observation shows that from 1387 until the end of 1400 the liquidity level increased in the stock exchange, so that the least amount of liquidity is for the years 1388 and the highest liquidity amount is for the year 1398. According to our calculations, for every one billion rials buying in the market has been created about 0.01% of the excess return (additional cost). In other words, Due to the increased liquidity in the Tehran Stock Exchange, investment environment for investors has improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liquidity
 • Stock Exchange
 • Return
 • Capital
 1. بادآور نهندی، یونس، زینالی، مهدی و ملکی، اژدر (1392). بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 4(5)، 98- 89.
 2. راسخی، سعید، اسدی، پیمان و شیدایی، زهرا (1395). پویایی رابطه ریسک- بازده در بازار سهام ایران: شواهد جدید با به­کارگیری الگوی GARCH-JUMP. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 21(66)، 83-5.
 3. فتحی، نسرین، امیرحسینی، زهرا و محمدزاده، حیدر (1392). بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بربازده سهام و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
 4. فلاح شمس، میرفیض، کریمی زند، مهدی، آبشاری، لیلا و صفری، زهرا (1393). بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی و ریسک بازار با بازده غیرعادی در مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی  و اوراق بهادار، 20، 165-149.
 5. یحیی­زاده فر، محمد، شمس، شهاب­الدین و لاریمی، جعفر (1389). بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی، 12(29)، 118- 112.
 1. Acharya, V. V., & Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of financial Economics, 77(2), 375-410.‏
 2. Baker, M., & Stein, J. C. (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of financial Markets, 7(3), 271-299.‏
 3. Badavar Nahandi, Y., Zeinali, M., & Maleki, A. (2013). Investigating the effect of stock liquidity on stock returns in Tehran Stock Exchange. Journal of Economics and Business, 4 (5), 89-98 (In Persian).
 4. Bogdan, S., Bareša, S., & Ivanović, S. (2012). Measuring liquidity on stock market: Impact on liquidity ratio. Tourism and hospitality management, 18(2), 183-193.‏
 5. Bortolotti, B., De Jong, F., Nicodano, G., & Schindele, I. (2007). Privatization and stock market liquidity. Journal of Banking & Finance, 31(2), 297-316.‏
 6. Campbell, J. Y., Grossman, S. J., & Wang, J. (1993). Trading volume and serial correlation in stock returns. The Quarterly Journal of Economics, 108(4), 905-939.‏
 7. Chang, Y. Y., Faff, R., & Hwang, C. Y. (2010). Liquidity and stock returns in Japan: New evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 18(1), 90-115.‏
 8. Cumming, D., Johan, S., & Li, D. (2011). Exchange trading rules and stock market liquidity. Journal of Financial Economics, 99(3), 651-671.‏
 9. Fallah Shams, M., Karimi Zand, M., Abshari, L., & Safari, Z. (2014). Investigating the relationship between liquidity risk and market risk with abnormal returns in the three-factor model of Fama and French in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Engineering and Securities, 20, 149-165 (In Persian).
 10. Fathi, N., Amir Hosseini, Z., & Mohammadzadeh, H. (2013). Investigating the effect of stock liquidity on stock returns and value of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The Second National Conference on Modern Management Sciences, Gorgan, Hakim Jorjani Non-Profit Higher Education Institute (In Persian).
 11. Fett, N., & Haynes, R. (2017). Liquidity in Select Futures Markets. White paper. Office of the Chief Economist, United States Commodity Futures Trading Commission.‏
 12. Karolyi, G. A., Lee, K. H., & Van Dijk, M. A. (2012). Understanding commonality in liquidity around the world. Journal of financial economics, 105(1), 82-112.‏
 13. Kiel, Geoffrey C. & Nicholson, Gavin J. (2003). Board Composition and Corporate Performance: How the Australian Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance, Corporate Governance, An International Review 11, 189-205.
 14. Lee, C. M., & Swaminathan, B. (2000). Price momentum and trading volume. the Journal of Finance, 55(5), 2017-2069.‏
 15. Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of financial Economics, 82(3), 631-671.‏
 16. Llorente, G., Michaely, R., Saar, G., & Wang, J. (2002). Dynamic volume-return relation of individual stocks. The Review of financial studies, 15(4), 1005-1047.‏
 17. Marshall, B. R., & Young, M. (2003). Liquidity and stock returns in pure order-driven markets: evidence from the Australian stock market. International Review of Financial Analysis, 12(2), 173-188.‏
 18. Pástor, Ľ., & Stambaugh, R. F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political economy, 111(3), 642-685.‏
 19. Rasekhi, S., Asadi, P., & Shydaei, Z. (2015). Dynamics of risk-return relationship in the Iranian stock market: New evidence using the GARCH-JUMP model. Iranian Journal of Economic Research, 21(66), 5-83 (In Persian).
 20. Rouetbi, E., & Mamoghli, C. (2014). Measuring liquidity in an emerging market: The Tunis stock exchange. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(4), 920-929.‏
 21. Weill, P. O. (2008). Liquidity premia in dynamic bargaining markets. Journal of Economic Theory, 140(1), 66-96.‏
 22. Yahyazadeh Far, M., Shams, Sh., & Larimi, J. (2010). Investigating the relationship between liquidity and stock returns in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 12(29), 112-118 (In Persian).