قیمت­گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از پویایی­های قیمت نقد: کاربرد الگو برای بازار آتی طلا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش عالی هشت‌بهشت اصفهان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه آمار دانشگاه اصفهان

چکیده

قراردادهای آتی از مهم­ترین ابزارهای مشتقه مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که از آن­ها برای خرید­و­فروش یک دارایی در آینده استفاده می­شود. با توجه به ماهیت وابسته به آینده این قراردادها، نحوه قیمت­گذاری این ابزارها نقش مهمی در پوشش ریسک توسط آن­ها دارد. بر این اساس، قیمت مورد ­توافق به هنگام عقد قرارداد باید بیان­کننده قیمت انتظاری دارایی در تاریخ سررسید باشد. قیمت­گذاری قرارداد آتی بر مبنای قیمت­ انتظاری، زمینه ارائه الگوهای نظری قیمت­گذاری را فراهم می­نماید. لذا در این پژوهش، مطالعه نظری قیمت­گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از الگوی تک­عاملی راس­ (1995) و شوارتز ­(1997) مورد­توجه قرار گرفت. علاوه بر این، الگوی مذکور با فرض وجود جهش تصادفی در قیمت نقد کالا توسعه داده شد. در­نهایت و به‌منظور مطالعه تجربی الگوهای طرح‌شده، از داده­های قیمت آتی سکه طلا در ایران استفاده‌شده و پارامترهای الگوهای قیمتی به‌وسیله رهیافت فیلتر کالمن برآورد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Commodity Futures Contract Pricing Using Spot Price Dynamics: Implication of Models in Iran’s Gold Futures Market

نویسندگان [English]

 • Hossein Esmaeili Razi 1
 • Rahim Dallali Esfahani 2
 • Saeid Samadi 3
 • Afshin Parvardeh 4
1 Assistant Professor in Economics and Banking, Institute of Hasht Behesht
2 Professor in Economics, University of Isfahan
3 Associate Professor in Economics, University of Isfahan
4 Associate Professor in Statistics, University of Isfahan
چکیده [English]

Futures contract is one of the most important derivatives that is used in financial markets in all over the world to buy or sell an asset or commodity in the future. Pricing of this tool depends on expected price of asset or commodity at the maturity date. According to this, theoretical futures pricing models try to find this expected price in order to use in the futures contract. So in this article, three futures pricing models have been considered. In the first model, Ross (1995) and Schwartz (1997) one-factor pricing model without spot price jump will be presented. In two other models, expansion of this model with using of jump-diffusion processes and considering the stochastic jump in spot price will be presented. In these models is assumed that magnitude of spot price jump has an exponential distribution or uniform distribution. Then, to experimental study of theoretical models, Iran’s gold coins futures market data will be used and parameters are stimated with Kalman filter algorithm and maximum likelihood function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futures contract
 • Spot price
 • Jump-diffusion
 • Kalman filter
 1.  

  1. درخشان، مسعود (1383). مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت. تهران. موسسه مطالعات بین­المللی انرژی.

   

  1. Bjerksund,P(1991). Contingent claims evaluation when the convenience yield is stochastic: Analytical Results. Working Paper, Norwegian School of Economics and Business.

  2. Bjork, Tomas (2003). Arbitrage theory in continuous time (2ndEdition). London. Oxford University Press.

  3. Dempster, M.A.H, Medova, Elena, & Tang, Ke (2009). Long and short term jumps in commodity futures prices. Working Paper, Centre for Financial Research, Judge of Business School.

  4. Duffie, D, J. Pan, and K. Singleton (2000). Transform analysis and asset pricing for affine jump diffusions. Econometrica, 68, 1343-1376.

  5. Harvey, Andrew C. (1991). Forecasting, structural time series models and the Kalman filter. Cambridge University Press.

  6. Lee, Kai Ming (2010).Filtering non-linear state space models: methods and economic applications.­Tinbergen Institute research series. Ozenberg Publishers. Issue 474.

  7. McDonald Robert (2006). Derivatives market (2nd Edition). USA. Addison Wesley.

  8. Merton, R. C (1976). Option pricing when the underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(12), 125–144.

  9. Mikosck, Tomas (2000). Elementary stochastic calculus.Singapore, London. World Scientific.

  10. Ross, S.A (1995). Hedging long run commitments: exercises in incomplete market pricing. Preliminary Draft.

  11. Schwartz, E. S. (1997). The stochastic behavior of commodity prices: implications for valuation and hedging. The Journal of Finance, LII. No.3, PP.922-973.

  12. Schwartz, E. S and Smith, James E (2000). Short-term variations and long-term dynamics in commodity prices.Management Science, 46 (7), 893-911.

  13. Tankov, Peter and Cont, Rama (2004). Financial modelling with jump processes. USA: Chapman & Hall/CRC.

  14. Yan, Xuemin (Sterling)(2002). Valuation of commodity derivatives in a new multi-factor model. Review of DerivativesResearch, 5, 251-271.