بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی بخش تعاون طی دوره ( 1389-1384)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می‌شود تا از پتانسیل‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال‌زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه‌ها نموده و بخش عمده­ای از تسهیلات بانک‌ها را به حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه‌های زودبازده می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال‌های 1389-1384 در اختیار بنگاه‌های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه‌های تعاونی در قالب بنگاه‌های زودبازده به صورت معنی­داری رشد کرده­اند و در سال‌های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه‌های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال‌زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Credits for Small and Medium Size Enterprises on Co-Operative Sector Entrepreneurship and Job Creation during the Period 2005 to 2010

نویسنده [English]

  • Zahra Karimi Takanlou
چکیده [English]

In most countries, the potentials of Small and Medium Enterprises (SMEs) are be used to attain macro-economic goals (such as high employment, etc.). In Iran and with aim of job creation, during last six years (since 2006) high percentage of banks credits is allocated to development of SME’s. In this research, by using the last five years (2006-2011) SME’s data, the impacts of the development and supporting policies of SMEs on developing of Iranian cooperation sector are examined. The findings shows that in two first years of this policy, the number of cooperation firms and job creations in cooperation sector has significantly increased in Iran such as in East Azerbaijan, but after this increase, because of forgetting of this policy, the statistics fall down.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Enterprises (SMEs)
  • Entrepreneurship
  • Cooperative Sector
  • Banks Credits
  • Panel Data