برآورد وضعیت تعادلی اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

برای انجام پیش‌­بینی­‌های صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، تعریف و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می­‌رسد. در این مقاله تلاش شده است تا برخی پارامترها و توابع مهم الگوهای ادوار تجاری حقیقی، در وضعیت تعادل و با استفاده از مدل معرفی شده توسط مک­کالوم (1989)، برای اقتصاد ایران برآورد شوند. از این رو، در ابتدا تابع کلیدی مک­کالوم در دوره 1391-1338 برآورد و سپس توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش‌­های اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 0/47 و پایداری شوک­‌های تکنولوژی کل اقتصاد 0/79 می‌­باشد. علاوه بر این، پایداری شوک­‌های تکنولوژیِ بخش کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش­‌های اصلی اقتصاد بالاتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در ایران به ترتیب 0/11 و 0/90 می­‌باشند. کشش مصرف به استراحت در ایران 1/85 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating of the Equilibrium Situation of Iran’s Economy within RBC Models

نویسندگان [English]

 • Nader Mehregan 1
 • Saeed Isazadeh 2
 • Ezatollah Abbasian 2
 • Ebrahim Faraji 3
1 Professor of Economics, Bu-Ali Sina University
2 Associate Professor of Economics, Bu-Ali Sina University
3 Ph.D. Candidate in Economics, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

It seems to be essential, define and compute an equilibrium for the Iran’s economy in order to derive explicit predictions about the mechanism of Real Business Cycles in Iran. In this article, it is attempted to estimate some important parameters and functions of Real Business Cycle models in the equilibrium situation of Iran’s economy based on the model introduced by McCallum (1989). Therefore, first the key function of McCallum is conducted using the annual time series in the period of1959-2012, then production, household utility and Technology functions are obtained. According to the results presented in this article, elasticity of production to capital asset is 0.47 and the persistency of economy’s technology shocks is 0.79. Moreover, the persistency of technology shocks in both agriculture and oil sector are higher than all other existing sectors. Furthermore, the time preference rate and discount factor are 0.11 and 0.90 respectively. The elasticity of consumption to Leisure in Iran is 1.85.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Real business cycle
 • Production function
 • Household utility function
 • Technology shocks
 1. ابونوری، اسمعیل، و رجایی، محمدهادی (1391). ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، 2، 1-22.
 2. اسلاملوییان، کریم، و استادزاد، علی­حسین (1393). برآورد نرخ رجحان زمانی در ایران با استفاده از الگوریتم بازگشتی. تحقیقات اقتصادی، 49، 2، 267-294.
 3. اسنودان، برایان، و وین، هوارد آر (1392). اقتصاد کلان جدید. ترجمه منصور خلیلی عراقی و علی سوری، نشر سمت، چاپ اول.
 4. اندرس، والتر (1389). اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی(1). ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال­پور، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم.
 5. برانسون، ویلیام. اچ (1390). تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، تهران، نشر نی، چاپ چهاردهم
 6. دلالی، رحیم، بخشی دستجردی، رسول، و حسینی، جعفر (1387). بررسی نظری و تجربی نرخ ترجیح زمانی مطالعه موردی اقتصاد ایران (1351-1383). مجله دانش و توسعه، 15، 25، 137-167.
 7. رومر، دیوید (1388). اقتصاد کلان پیشرفته. ترجمه مهدی تقوی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 8. زراء­نژاد، منصور، و لرکی بختیاری­نژاد، مهران (1388). تخمین تابع تولید شرکت لوله­سازی اهواز. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 19، 117-141.
 9. عباسی­نژاد، حسین، شاهمرادی، اصغر، و کاوند، حسین (1388). برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی. مجله تحقیقات اقتصادی، 89، 184-214.
 10. 10.   عسگری، علی، اصغرپور، حسین، و محمدزاده، پرویز (1382). برآورد بهره­وری صنایع روستایی و بررسی رابطه کارایی عوامل تولید با رشد ارزش­افزوده. معاونت عمران و صنایع روستایی، وزارت جهاد کشاورزی.
 11. فخرحسینی، سید فخرالدین (1390). الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، 3، 1-28.
 12. فرجی، ابراهیم (1391). تعیین طول بازده سرمایه­گذاری بخش­های مختلف اقتصاد ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 13. فلاحی، فیروز، محمدزاد، پرویز، و حکمتی­فرید، صمد (1392). بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه­های کالایی در خانوارهای شهری کشور. مجله تحقیقات اقتصادی، 48، 2، 131-150.
 14. کاوند، حسین (1388). تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست­های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران. رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.
 15. هوشمند، محمود، فلاحی، محمدعلی، و سپیده توکلی قوچانی (1387). تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات. مجله دانش و توسعه، 15(22)، 29-55.

 

 1. Accolley, D. (2016). Accounting for business cycles in Canada: I. The Role of Supply-Side Factors. University Library of Munich, Germany.
 2. Altonji, J. G. (1986). Intertemporal substitution in labor supply: Evidence from micro data. The Journal of Political Economy, S176-S215.
 3. Bachmann, R., & Bayer, C. (2013). Wait-and-See’business cycles?. Journal of Monetary Economics, 60(6), 704-719.
 4. Bai, Y., Rios-Rull, J. V., & Storesletten, K. (2012). Demand shocks as productivity shocks. Federal Reserve Board of Minneapolis.
 5. Beaudry, P., & Portier, F. (2004). An exploration into Pigou's theory of cycles. Journal of monetary Economics, 51(6), 1183-1216.
 6. Calvet, L. E., Campbell, J. Y., & Sodini, P. (2006). Down or out: Assessing the welfare costs of household investment mistakes (No. w12030). National Bureau of Economic Research.
 7. Campbell, J. Y. (1994). Inspecting the mechanism: An analytical approach to the stochastic growth model. Journal of Monetary Economics, 33(3), 463-506.
 8. Findley, T. S., & Caliendo, F. N. (2010). Does it pay to be SMarT?. Journal of Pension Economics and Finance, 9(03), 321-344.
 9. Hanna, S. D., & Kim, K. (2014). Time preference assumptions in normative analyses of household financial decisions. Applied Economics Letters, 21(9), 609-612.
 10. Hu, J., Mao, Y., & Zhang, J. (2015). The impact of non-labor income given job heterogeneity on household time allocation: The evidence from China. Frontiers of Economics in China10(1), 113-136.
 11. King, R. G., & Plosser, C. I. (1984). Money, credit, and prices in a real business cycle. The American Economic Review, 74(3), 363-380.
 12. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1345-1370.
 13. Long Jr, J. B., & Plosser, C. I. (1983). Real business cycles. The Journal of Political Economy, 39-69.
 14. McCallum, B. T. (1989).  Real business cycle models. In Robert J. Barro (ed.), Modern business cycle theory, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 15. MaCurdy, T. E. (1983). A simple scheme for estimating an intertemporal model of labor supply and consumption in the presence of taxes and uncertainty. International Economic Review, 265-289.
 16. McGough, T., & Tsolacos, S. (1995). Property cycles in the UK: an empirical investigation of the stylized facts. Journal of Property Finance, 6(4), 45-62.
 17. McGrattan, E. R. (2006). Real business cycles (No. 370). Federal Reserve Bank of Minneapolis.
 18. Moore, M. A., Boardman, A. E., & Vining, A. R. (2013). More appropriate discounting: the rate of social time preference and the value of the social discount rate. Journal of Benefit-Cost Analysis, 4(01), 1-16.
 19. Ogaki, M., & Atkeson, A. (1997). Rate of time preference, intertemporal elasticity of substitution, and level of wealth. Review of Economics and Statistics, 79(4), 564-572.
 20. Orsi, R., & Turino, F. (2014). The last fifteen years of stagnation in Italy: a business cycle accounting perspective. Empirical Economics, 47(2), 469-494.
 21. Prescott, E. C. (1986, September). Theory ahead of business-cycle measurement. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 25, 11-44.
 22. Ramsey, F. P. (1928). A mathematical theory of saving. The economic journal, 38(152), 543-559.
 23. Rebelo, S. (2005). Real business cycle models: past, present and future.The Scandinavian Journal of Economics, 107(2), 217-238.
 24. Reichling, F., & Whalen, C. (2012). Review of estimates of the Frisch elasticity of labor supply. Working Paper 2012-13 (No. 43676). Congressional Budget Office.
 25. Robberstad, B. (2005). Estimation of private and social time preferences for health in northern Tanzania. Social science & medicine, 61(7), 1597-1607.
 26. Schorfheide, F. (2011). Estimation and evaluation of DSGE models: progress and challenges (No. w16781). National Bureau of Economic Research.
 27. Stadler, G. W. (1994). Real business cycles. Journal of Economic Literature, 32(4), 1750-1783.
 28. Stock, J. H., & Watson, M. W. (1998). A comparison of linear and nonlinear univariate models for forecasting macroeconomic time series (No. w6607). National Bureau of Economic Research.
 29. Stokey, N. L. (1989). Recursive methods in economic dynamics. Harvard University Press.