ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این مقاله طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا با چسبندگی­های اسمی و حقیقی جهت بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران است. در این مطالعه سعی شده است تا مکانیزم­‌های مهم اثرگذاری قیمت انرژی بر بخش­‌های کلان اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. در این راستا، مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی به طور جداگانه لحاظ شده است. همچنین در بخش تولید نیز انرژی به عنوان یک نهاده در تابع تولید لحاظ شد، تا مکانیزم­‌های اثرگذاری در هر دو بخش عرضه و تقاضا لحاظ شود. نتایج توابع واکنش تکانه­‌ای نشان می‌­دهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه­‌گذاری می­‌گردد. همچنین بررسی افزایش قیمت نفت در این الگو باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه­‌گذاری می­‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Energy Price Reform on Iranian Economy: Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach (DSGE)

نویسندگان [English]

 • Hasan Farazmand 1
 • Seyed Aziz Arman 1
 • Seyed Morteza Afghah 2
 • Mojtaba Ghorbannezhad 3
1 Associate Professor in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Ph.D. Candidate in Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The aim of this study is to design a dynamic stochastic general equilibrium model with nominal and real rigidities to study the effects of energy price reform on macroeconomic in Iran. We tried to consider important mechanism of energy prices on the macroeconomic. In this regard, energy consumption in the household bundle is included as a separate commodity. Also, energy was considered as an input in the production function, so that, the mechanisms impact on both the supply and demand to be considered. Impulse response functions show that, an energy price shock (one standard deviation) led to decrease in production, lower private consumption and investment returns. Also, an oil price shock increases production, inflation, consumption and investment returns. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic growth
 • Energy price reform
 • Inflation
 • DSGE model
 1. پرمه، زورار (1384). بررسی یارانه انرژی و آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی بر سطوح قیمت­ها در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 34، 149-117.
 2. پیرایی، خسرو، و اکبری مقدم، بیت­ا...  (1383). اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 7(22)، 30-1.
 3. ترازنامه انرژی (1392)، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی.
 4. خیابانی، ناصر (1387). یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ارزیابی افزایش قیمت حامل­های انرژی در اقتصاد ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 16، 34-1.
 5. درگاهی، حسن، و قربان­نژاد، مجتبی (1391). آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1394-1390). فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 1(4)، 100-67.
 6. درگاهی، حسن، و هادیان، مهدی (1395). ارزیابی آثار تکانه­های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 3(1)، 28-1.
 7. دفتر مطالعات اقتصادی (1387). اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر تورم. معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی.
 8. شریفی رنانی، حسین، آخوندی، نادر، هنرور، نغمه، و توکل نیا، محمدرضا (1391). تحلیل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) از تأثیرات شوک های نفتی بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران. تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 16، 75 -102.
 9. صادقی، حسین، شهاب لواسانی، کیوان، و باغجری، محمود (1389). اثرات تعدیل قیمت حامل­های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از یک مدل خودرگرسیون ساختاری. تحقیقات مدل سازی اقتصادی، 1(1)، 49-76.
 10. صمدی، سعید، یحیی‌آبادی، ابوالفضل، و معلمی، نوشین (1388). تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 52، 26-5.
 11. صمدی، علی حسین، و بهپور، سجاد (1393). بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 1(2)، 106-89.
 12. عباسی­نژاد، حسین (1385). تحلیل اثر افزایش قیمت فرآورده­های نفتی بر بخش­های اقتصادی با استفاده از جدول داده-ستانده. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 38، 25-1.
 13. نوفرستی، محمد، و جلولی، مهدی (1391). بررسی اثر حذف یارانه کالاهای اساسی بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری. تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 185-205.
 14. نیلی، مسعود (1389). ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی (با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصادکلان). پگاهان اندیشه، تهران.
  1. Altig, D., Christiano, L., Eichenbaum, M., & Linde J. (2003). The role of monetary policy in the propagation of technology shocks. Manuscript, Northwestern University.
  2. Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. Quarterly Journal of Economics, 98, 85-106.
  3. Bernanke, B. S. (1983). Non-monetary effects of the financial crisis in the propagation of the great depression. The American Economic Review, 73(3), 257-276.
  4. Bernanke, B. S. (2006). Energy and the ثconomy. Speech to the Economic Club of Chicago, June 15.
  5. Blanchard, O., & Gali, J. (2007). The macroeconomic effects of oil price shocks: why are the 2000s so different from the 1970s? NBER Working paper No.13368.
  6. Bodenstein, M., Erceg, C.J., & Guerrieri, L. (2011). Oil shocks and external adjustment. Journal of International Economics, 83(2), 168-184.
  7. Brown, S.P.A., & Yucel, M. K., (2002). Energy prices and aggregate economic activity: an interpretative survey. The Quarterly Review of Economics and Finance, 42(2), 193-208.
  8. Bugarin, M. S., Muinhos, M. K., Silva, J. R., & Araújo, M. (2005). The effect of adverse oil price shocks on monetary policy and output using a dynamic small open economy general equilibrium model with staggered price for Brazil. Central Bank of Chile, Working Papers No. 348.
  9. Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 1-45.
  10. Clarida, R., Gali, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A New Keynesian perspective. Journal of Economic Literature, 37(4), 1661–1707.
  11. Dhawan, R., & Jeske, K. (2006). Energy price shocks and the macroeconomy: the role of consumer durable. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2006-09.
  12. Finn, M. G. (2000). Perfect competition and the effects of energy price increases on economic activity. Journal of Money, Credit, and Banking, 32, 400–416.
  13. Gelain, P. (2010). The external finance premium in the euro area: A dynamic stochastic general equilibrium analysis. North American Journal of Economics and Finance, 21, 49–71.
  14. Hamilton, J. D. (2008). Oil and the macroeconomy. The New Palgrave Dictionary of Economics Online, Palgrave Macmillan. 14 July 2016, DOI:10.1057/9780230226203.1215
  15. Ireland, P. (2004). Money’s role in the monetary business cycle. Journal of Money, Credit and Banking, 36(6), 969–983.
  16. Kilian, L. (2007). The Economic effects of energy price shocks. Journal of Economic Literature, 46(4), 871-909.
  17. Kormilitsina, A. (2008). Optimal monetary policy and oil price shocks. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Economics, Duke University.
  18. Leduc, S., & Sill, K. (2004). A quantitative analysis of oil-price shocks, systematic monetary policy, and economic downturns. Journal of Monetary Economics, 51, 781–808.
  19. Loungani, P. (1986). Oil Price Shocks and the Dispersion Hypothesis. The Review of Economics and Statistics, 68(3), 536-39.
  20. Medina, J. P., & Soto, C. (2005). Oil shocks and monetary policy in an estimated DSGE model for a small open economy. Central Bank of Chile, Working paper, N.353.
  21. Milani, F. (2009). Expectations, learning, and the changing relationship between oil prices and the macroeconomy. Energy Economics, doi:10.1016/j.eneco.2009.05.012.
  22. Pindyck, R. S. (1979). Interfuel substitution and the industrial demand for energy: an international comparison. The Review of Economics and Statistics, 61(2), 169-79.
  23. Pindyck, R. S. (1991). Irreversibility, uncertainty, and investment. Journal of economic literature, American Economic Association, 29(3), 1110-48.
  24. Radde. S. (2009). An energy-augmented new keynesian dsge model for the analysis of the role of systematic monetary policy in the oil price-macroeconomy relationship. BA, Diskussions papiere van der Universität Bayreuth.
  25. Rotemberg, J. J., & Woodford, M. (1997). An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy. NBER Macroeconomics Annual, 12, 297–346.
  26. Sanchez, M. (2008). Oil shock and endogenous markup: results from an estimated EURO area DSGE mode, European Central Bank, Working Paper Series, No 860.
  27. Smets, F., & Wouters, R. (2003). An estimated stochastic dynamic general equilibrium model of the Euro area. Journal of the European Economic Association, 1, 1123-75.
  28. Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: a bayesian DSGE approach. The American Economic Review, 97(3), 586–606.
  29. Woodford, M. (2003). Interest and prices: foundations of a theory of monetary policy. Princeton University Press.