بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی‌ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی‌ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می‌باشند، به عنوان گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می‌شوند. سرمایه‌گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی‌های بیشتر بوده و تمرکز آن‌ها در بازار‌هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار‌های دارایی یاد می­شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام‌بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام‌بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک‌تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Convergence of Returns in Asset Markets in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohsen Pourebadollahan Covich 1
 • Hossein Asgharpur 1
 • Sara Masoomzadeh 2
1 Associate Professor of Economics, University of Tabriz
2 MA in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

Due to the nature of the assets in Iran, markets such as exchange rate, gold, housing and stock are options facing investors as asset portfolio, although each of them has different returns. Usually, investors are looking for higher returns and focus of investors on markets with higher returns may reduce returns of this kind of markets in the long run. This can be named as returns convergence of different asset markets. This study aims to also examine the returns convergence of dollar, euro, coins, housing and stock markets in Iran over the period 2002:05-2016:02, using Nahar and Inder method and convergence Measurement of each market`s returns to the average returns of them. Based on the results, the returns convergence of housing market was not significantly meaningful. Also, there was no evidence of convergence in the returns of other studied markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Convergence
 • Returns
 • Asset markets
 • Nahar and Inder method
 • Iran
 1. پور رستمی ناهید، و سبحانیان محمد هادی. (1392). بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای امریکای لاتین و حوزه کارائیب. ،فصل‌نامه مطالعات جهان، 3(1)، 67-91.
 2. شهبازی، کیومرث.، فلاحی، فیروز، و غلامی، امیر. (1391). همگرایی شاخص قیمت در استان‌های ایران. فصل‌نامه مدل‌سازی اقتصادی،6(4)، 111-128.
 3. فلاحی، فیروز.، سلمانی، بهزاد، و کیانی، سیمین. (1391). بررسی همگرایی نوع بتا بین ایران و کشورهای منتخب اسلامی.فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی، 12(4)، 171-194.
 4. کریم‌زاده دائی، سعید، و آذربایجانی، کریم. (1392). آزمون همگرایی درآمدی در کشورهای  8D. فصل‌نامه‌ پژوهش‌های بازرگانی، 20(77)، 113-131.
 1. Akaike, H. (1973). Information theory and an extension of the maximum likelihood principle.Proceedings of the Second International Symposium onInformation Theory, B.N. Petrov and F. Csaki, Akademial Kiado, Budapest, 267- 281.
 2. Anand, R., & Madhogaria, Sh. (2012). Is gold a safe haven? An econometric analysis. Journal of Procedia Economics and Finance, 1, 24- 33.
 3. Apergis, N. (2012). Country and industry convergence of equity markets: International evidence from club convergence and clustering. The North American Journal of Economics and Finance, 29(3), 36-58.
 4. Barro, Robert j., & Salai- Martin, X. (1992). Convergence. The Journal of Political Economy, 100(2), 223-251.
 5. Baele, L., Ferrando, A., Hördahl, P., Krylova, E., & Monnet, C. (2004). Measuring financial integration in the Euro area. European Central Bank, 14.
 6. Barro, Robert j., & Salai- Martin, X. (1995). Economic growth. The MIT Press, Cambridge, MA.
 7. Bruno, G., De Bonis, R., & Silvestrini, A. (2012). Do financial system convergence.Journal of Comparative Economics, 40(1), 134-144.
 8. Bulut, H., Kaya, P., & Kocak, E. (2015). Testing convergence of return on assets: Empirical evidence from the Turkish banking sector. Journal of International and Global Economic Studies, 8(2), 40-48.
 9. Caporale, G., Erdogan, B., & Kuzin, V. (2009). Testing for convergence in stock market: A Non-linear factor approach. Journal of Empirics, 4(2), 481-498.
 10. Drastichova, M., & Ostrava, V. T. (2012). The relations of real and nominal convergence in the EU with impacts on the euro area participation. Central European Review of Economic Issues, 15(1), 107-122.
 11. Erasmus, S., & Nzioka, O. (2012). Determining the extent of financial integration in East Africa using beta convergence and co integration analysis.8th International Operations Research of Eastern Africa Conference, Tanzania.
 12. Friedman, M. (1992). Do old fallacies ever die? Journal of Economic Literature, 30(4), 2129- 2132.
 13. 13.    Evans, P., & Karras, G. (1996). Convergence revisited. Journal of Monetary Economics, 37(2), 249-265.
 14. Phillips, P. C. B., & Sul, D. (2007). Transition modeling and econometric convergence tests. Econometrics, 75(6), 1771-1855.
 15. Iskenderoglu, O., Aslan, A., & Ozturk. I. (2011). Persistence of bank profit in Turkish banking firms: Evidence from panel LM tests. Actual Problems of Economics, 10)124), 429-434.
 16. Lee, K., Pesaran, M. H., & Smith, R. (1997). Growth and convergence in a Multi- Country empirical stochastic Solow model. Journal of Applied Econometrics, 12(4), 357- 392.
 17. Markowitz, H. (1953). Portfolio selection. Journal of Finance Economics, 7(1), 76-91.
 18. Murinde, V., Agung, J., & Mullineux, A. (2004). Patterns of corporate financing and financial system convergence in Europe. Review of International Economics, 12(12), 693-705.
 19. Nahar, S., & Inder, B. (2002). Testing convergence in economic growth for OECD countries. Applied Economics, 34(16), 2011-2022.
 20. Sala-i- Martin, Xavier. (1996).The classical approach to the convergence analysis. The Economic Journal, 106(437), 1019-1036.
 21. Solow, Robert M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 22. Srivatsa, R. (2010). European real estate market convergence. Journal of Property Investment and Finance, 30(5), 458-472.
 23. Swan, T. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic Record, 32(2), 334-361.
 24. www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx.