کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ در بررسی نظریه برابری قدرت خرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده‌­های سالانه طی دوره­ زمانی 1339 تا 1396 می­باشد. معمولاً، از آزمون‌های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می‌شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی‌توان از آزمون‌های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره‌ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می‌دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می‌­رسد، چرا که در اغلب سال­‌ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Validity of Purchasing Power Parity Theory in Iran: Evidence from Markov- Switching Unit Root Test

نویسندگان [English]

 • Ali Rezazadeh 1
 • Siavash Mohammadpoor 2
 • Fahmide Fattahi 3
1 Assistant Professor of Economics, Urmia University
2 PhD student in Economics, Management and Planning Education and Research Institute
3 M.A. in Economics, Urmia University
چکیده [English]

The main objective of this study is to examine the validity of Purchasing Power Parity (PPP) theory in Iran economy using annual data during 1960-2017. The conventional method for testing PPP is the traditional unit root tests like ADF. But, because of multiple periods of stability and dramatic shocks in Iranian foreign exchange market which consequently results in nonlinear behavior of the exchange rate, these linear tests may cause in inaccurate results. Therefore the traditional linear unit root tests, in such circumstances, should not be used. To overcome this problem we have used Markov Switching Augmented Dickey Fuller Nonlinear unit root test. For comparison purposes, we have also performed linear ADF test. Results of linear ADF test indicate that there is no evidence of PPP. However, MSADF test results show that PPP holds in Iran economy in some periods in our sample. The results of nonlinear test are as expected, because, for years, central bank has tried to peg the exchange rate and just in some periods exchange rate could move freely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rate
 • Purchasing power parity
 • MSADF unit root test
 • Iran
 1. پدارم، مهدی، و دهنوی، شدریه (1392). خود رگرسیون آستانه­ای و آزمون تئوری برابری قدرت خرید. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 21(68)، 158-139.
 2. جعفری صمیمی، احمد، علی­مرادی، محمد، بیات، ندا، و علمی، سیامک (1389)، هزینه­های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران). فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 17(53)، 24-5.
 3. حقیقت، جعفر، و لاریجانی، ریحانه (1394). بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، (74)، 154 – 133.
 4. خداویسی، حسن، و وفامند، علی (1392). مقایسه­ی پیش­بینی نرخ ارز بر اساس مدل­های غیرخطی STAR و مدل­های رقیب. فصلنامه مداسازی اقتصادی، 7(3)، 85-103.
 5. راسخی، سعید، و منتطری، مجتبی (1394). اثر بی­ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم (STR). فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، (22)، 21-7.
 6. شجری، هوشنگ، و نصراللهی، خدیجه (1381). نظریه برابرى قدرت خرید و ساختار بازار ارز در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 1(5و6)، 211-170.
 7. فلاحی، فیروز، و پورعبادالهان کویچ، محسن (1392). بررسی اثرات نامتقارن شوک­های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، 2 (7)، 127-103.
 8. مرزبان، حسین، اکبریان، رضا، و جواهری، بهنام (1384). یک مقایسه بین مدل­های اقتصاد سنجی ساختاری، سری زمانی و شبکه عصبی برای پیش­بینی نرخ ارز. مجله تحقیقات اقتصادی، 40 (2)، 216-181.
 9. ممی­پور، سیاب، و جعفری، صغری (1395). عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف-سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر. مجله تحقیقات اقتصادی، 52 (2)، 456-427.

 

 1. Ang, A., & Bekaeat, G. (1998). Ragime switches in interest rates. National Bureau of Economic Research (NBER),Working Paper, 6508.
 2. Arize, A. C., Malindretos, J., & Ghosh, D. (2015). Purchasing power parity-symmetry and proportionality: Evidence from 116 countries. International Review of Economics and Finance, 37, 69–85.
 3. Aslan, A. (2010). The validity of PPP: Evidence from Lagrange multiplier unit root tests for ASEAN countries. Economics Bulletin, 30(2), 1433-1443.
 4. Ayala, A., Blazsek, S., Cuñado, J., & Gil Alana, L. A. (2016). Regime-switching purchasing power parity in Latin America: Monte Carlo unit root tests with dynamic conditional score. Applied Economics, DOI: 10.1080/00036846.2015.1128076.
 5. Balassa, B. (1964). The purchasing power parity doctrine. J. Political Econ. 72, 584–596.
 6. Baum, C. F., Caglayan, M., & Barkoulas, J. T. (2001). Nonlinear adjustment to purchasing power parity in the post-Bretton Woods era. Journal of International Money and Finance, 20(3), 379-399.
 7. Bec, F., Ben Salem, M., Carrasco, M. (2010). Detecting mean revision in real exchange rates from a multiple regime STAR model. Ann. Econ. Stat. 99/100, 1-33.
 8. Benamar, A., Aitziane, K., Amimi, H., & Benbouziane, M. (2009). A FI-STAR approach to the purchasing power parity in the North African countries. International Business Research, 2(3), 136-147.
 9. Cheung, Y. W., & Lai, K. (1993). Long-run purchasing power parity during the recent float. Journal of International Economics, 34, 181-192.
 10. Chien Lo, M. & Morley, J. (2015). Bayesian analysis of nonlinear exchange rate dynamics and the purchasing power parity persistence puzzle. Journal of International Money and Finance, 51, 285-302
 11. Dumas, B. (1992). Dynamic equilibrium and the real exchange rate in a spatially separated world. Review of Financial Studies, 5, 153-180.
 12. Enders, W., & Siklos P. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 19, 166–177.
 13. Falahi, F., & Pour Abadollahi Kovich, M. (2013). The effects of asymmetric shocks on output in Iran's oil revenues by using the Markov-switching models. Quarterly Energy Economics, 2 (7), 103-127 (In Persian).
 14. Freixo, C.S., & Barbosa, F.H. (2004). Purchasing Power Parity: A non-linear reversion model for Brazil.  Revista EconomiA, 5(3), 76-115.
 15. Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1973). A markov model for switching regressions. Journal of Econometrics, 1, 3-16.
 16. Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling nonlinear economic relationships. Oxford University Press, Oxford.
 17. Granger, C.W.J., & Swanson, N.R.  (1997). An introduction to stochastic root processes. Journal of Econometrics, 80, 35-62.
 18. Guris, B. and Tirasoglu, M. (2017). The validity of purchasing power parity in BRICS countries. Prague Economics Papers, 1-10. DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.654.
 19. Haghighat, J., & Larijani, R. (2015). The empirical study of the theory of purchasing power parity in Iran in terms of structural failure. Quarterly Journal of the Commercial Journal, (74), 133-154 (In Persian).
 20. Hall S. G., Psaradakis Z., & Sola M. (1999). Detecting periodically collapsing bubbles: A Markov-switching unit root test. J Appl Econ 14:143–154.
 21. Hamilton, J. D. (1989). A new approach of the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle. Econometrica, 57, 357-384.
 22. Hegwood, N., & Papell, D.H. (1998). Quasi purchasing power parity. International Journal of Finance and Economics, 3, 279-289.
 23. Jafari Samimi, A., Ali-Mourardi, M., Bayat, N., & Almi, S. (2010). Interchange costs and nonlinear adjustment of real exchange rate using STAR (Case Study of Iran). Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 17 (53), 5-24 (In Persian).
 24. Kanas, A. (2006). Purchasing power parity and markov regime switching. Journal of Money, Credit and Banking, 38 (6), 1669-1687.
 25. Karagöz, k., & Saraç, T. B. (2016). Testing the validity of PPP theory for Turkey: Nonlinear unit root testing. Procedia Economics and Finance, 38, 458 – 467.
 26. Khodawisi, H., & Vafamand, A. (2013). Comparison of exchange rate forecasts based on non-linear models of STAR and competing models. Quarterly Journal of Economic Modelling, 7 (3), 85-103 (In Persian).
 27. Korhonen, M. (2005). Nonlinearities in exchange rate: evidence from smooth transition. Faculty of Economics and Business Administration, Department of Economics, University of Oulu, P.O.Box 4600, FIN-90014 University of Oulu, Finland.
 28. Leybourne, S.J., McCabe, B.P.M., & Tremayne, A.R. (1996). Can economic time series be differenced to stationarity. Journal of Business and Statistics, 14 (4), 435-446.
 29. Liu, Y. S., & Su, C.W. (2011). Purchasing power parity with rank tests for nonlinear cointegration in African countries. South African Journal of Economics, 79(1), 17-26.
 30. Marzban, H., Akbarian, R., & Javaheri, B. (2005). A Comparison between structural econometric models, time series and neural networks for exchange rate forecast. Economic Research, 40 (2), 181-216 (In Persian).
 31. Michael, P., Nobay, A. R. & Peel, D. A. (1997). Transaction costs and nonlinear adjustment in real exchange rates: an empirical investigation. J. Political Econ, 105, 862-879.
 32. Mamipour, S., & Ja'fari, S. (2016). Factors affecting the pressure of the foreign exchange market in Iran: Within the framework of the markov-switching model with the possibility of transmitting variable. Economic Research, 52 (2), 427-456 (In Persian).
 33. Montanes, A. (2000). Unit roots, level shifts and purchasing power parity. Working Paper, University of Zaragosa.
 34. Obstfeld, M. (1993). Model trending real exchange rates. Center for International and Development Economic Research, Working Paper, no. C93-011.
 35. Obstfeld, M., Taylor, A. M. (1997). Nonlinear aspects of goods-market arbitrage and adjustment: Heckscher's commodity points revisited. J. Jpn. Int. Econ. 11, 441-479.
 36. Pedram, M., & Dehnavi, S. (2013). Self-threshold regression and theory of equality of purchasing power. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 21 (68), 139-158 (In Persian).
 37. Quandt, R. E. (1972). A new approach to estimating switching regressions. Journal of the American Statistical Association, 67, 306-310.
 38. Rahbek, A., & Shephard, N. (2002). Inference and ergodicity in the autoregressive conditional root model. Working Paper, Nuffield College, Oxford.
 39. Rasekhi, S., & Montazeri, M. (2015). The effect of macroeconomic instability in the exchange rate pass-through: Evidence of a smooth transition regression (STR). Journal of Economic Modeling, (22), 7-21 (In Persian).
 40. Kula, F., Aslan, A., & Feridun, M. (2011). Purchasing power parity in MENA revisited: empirical evidence in the presence of endogenously determined break points. Ekonomska istraživanja, 24(1), 1-12.
 41. Samuelson, P.A. (1964).  Theoretical notes on trade problems. Rev. Econ. Stat. 23, 145–154.
 42. Sarantis, N. (1999). Modeling non-linearities in effective real exchange rates. J. Int. Money Finance, 18, 27-45.
 43. Sarno, L., & Taylor, M.P. (2002). Purchasing power parity and the real exchange rate. IMF Staff Papers, 49(1), 65-105.
 44. Sarno, L., Taylor, M., Chowdhury, I. (2004). Nonlinear dynamics in deviations from the law of one Price: A broad-based empirical study. J. Int. Money Finance, 23, 1-25.
 45. Shajari, H., & Nasrollahi, K. (2002). The theory of purchasing power parity and the Structure of the foreign exchange market in Iran. Economic Research, 1 (5 and 6), 170-211 (In Persian).
 46. Si Mohammed, K. (2015). An empirical test of purchasing power parity of the Algerian exchange rate: Evidence from panel dynamic. European Scientific Journal edition, 11(25) ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431: 274-287.
 47. Taylor, A. M., & Taylor, M. P. (2004). The Purchasing power parity debate. Journal of Economic Perspectives, 18(4), 135–158.
 48. Taylor, A. M., (2002). A century of purchasing power parity. The Review of Economics and Statistics, 84, 139-150.
 49.  Taylor, M. P., & McMahon, P. C. (1988). Long run purchasing power parity in the 1920s. European Economic Review, 32, 179-197.
 50. Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89, 208-218.
 51. Vasconcelos, C. R. F. & Junior, L. A. L. (2016). Validity of purchasing power parity for selected Latin American countries: Linear and non-linear unit root tests. EconomiA, 17(1), 114-125.