دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1397، صفحه 1-250 
پیش‌بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک)

صفحه 149-176

بهنوش سادات آقایان؛ جاوید بهرامی؛ اسفندیار جهانگرد