دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، زمستان 1397 
4. بررسی اثرات کیفیت نهادی- ساختاری بر روی صادرات غیرنفتی ایران: مدل‌های متغیر زمانی

صفحه 81-106

زاهد مرادی؛ عباس معمارنژاد؛ سید شمس الدین حسینی؛ کامبیز هژبرکیانی


5. برآورد ارزش آماری جان در بهبود ایمنی جاده‌ای: مطالعه موردی شهر تبریز

صفحه 107-142

آمینه نادری؛ شهرام فتاحی؛ سمیه اعظمی؛ مینا گلستانی


8. رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای منطقه MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی (P-VAR)

صفحه 197-220

مهناز سعیدی کیا؛ نظر دهمرده قلعه نو؛ غلامرضا کشاورز حداد؛ مرضیه اسفندیاری


9. برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده‌های سانسورشده

صفحه 221-246

مهدی کرامت فر؛ بهرام سحابی؛ عباس عصاری؛ عزت الله عباسیان


10. سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران

صفحه 247-270

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ جهانگیر بیابانی