نویسنده = مهدی نجاتی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-142

شهناز حاجی قاسمی؛ مهدی نجاتی؛ نورالله صالحی اسفیجی


2. بررسی آثار عوامل موثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 77-100

سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ علیرضا شکیبایی؛ مهدی نجاتی؛ مسلم انصاری نسب