نویسنده = Parviz Mohammadzadeh
تعداد مقالات: 2
1. بررسی همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی استار فضایی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-102

الهام وفائی؛ پرویز محمدزاده؛ فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور


2. بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-114

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سیدعلی آل‌عمران