نویسنده = سعید راسخی
بررسی اثرات آستانه‌ای نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 91-116

10.22034/ecoj.2020.10015

یلدا مصطفی پور؛ امیر منصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ سعید راسخی


بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی‌ها در چهارچوب یک مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 59-86

جابر بهرامی؛ مصیب پهلوانی؛ رضا روشن؛ سعید راسخی