نویسنده = مصیب پهلوانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ویژگی‌های چرخه مالی در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-160

نفیسه کشت گر؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


2. بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی‌ها در چهارچوب یک مدل قیمت‌گذاری دارایی مبتنی بر مصرف

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-86

جابر بهرامی؛ مصیب پهلوانی؛ رضا روشن؛ سعید راسخی