نویسنده = سمانه نورانی آزاد
شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-196

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی


مقایسه تطبیقی قدرت انحصاری در صنعت لاستیک و پلاستیک ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 27-48

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ خدیجه گراوند