نویسنده = راضیه داوری کیش
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 239-266

10.22034/ecoj.2021.45400.2856

راضیه داوری کیش؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت


2. تأثیر سیاست آزادی تجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 211-238

10.22034/ecoj.2020.10658

حمید سپهردوست؛ مریم ستاره ئی؛ راضیه داوری کیش