کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر القایی تعداد پزشکان و تخت­های بیمارستانی بر مخارج سلامت در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 25-42

حسین پناهی؛ بهزاد سلمانی؛ سیما نصیب پرست


2. بررسی کارایی تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بر تجارت خارجی محصولات غیرنفتی در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-98

علیرضا کازرونی؛ عادل قربانی؛ رضا ثقفی کلوانق