کلیدواژه‌ها = تعادل عمومی قابل محاسبه
بررسی اثرات تحریم‌های مالی بر ترکیب نهاده‌های تولیدی در ایران: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 35-66

10.22034/ecoj.2023.53358.3101

شهرام وصفی اسفستانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ مینو امینی میلانی


اثرات افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بخش معدن بر ارزش افزوده و صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 199-227

داود بهبودی؛ محمد مهدی برقی اسگویی؛ رباب محمدی خانقاهی