کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 97-128

زانا مظفری؛ محمدعلی متفکرآزاد


3. بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 25-56

حسین اصغرپور؛ علی مهدیلو؛ سید میثم اسماعیلی