کلیدواژه‌ها = رگرسیون فازی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 91-116

بهزاد سلمانی؛ حمید ذوالقدر؛ مصطفی شکری


2. بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 25-56

حسین اصغرپور؛ علی مهدیلو؛ سید میثم اسماعیلی