کلیدواژه‌ها = مدل توبیت
تعداد مقالات: 2
1. درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده‌های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-34

سهند ابراهیمی‌پور فائز؛ زهرا کریمی موغاری؛ تیمور محمدی


2. تحلیل فضایی عوامل موثر بر صادرات صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 197-217

اکرم اکبری؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ پرویز محمد زاده؛ ستاره رضایی