نویسنده = احمد اسدزاده
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تطبیقی سیستم اقتصادی پونزی و غیرپونزی با رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 73-102

نرگس جاویدی عبداله زاده اول؛ احمد اسدزاده؛ صداقت شهمراد


3. بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 149-172

احمد اسدزاده؛ یاسمن فومن