نویسنده = کامران ندری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-46

یعقوب محمودیان؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدحسین پورکاظمی؛ کامران ندری