کلیدواژه‌ها = معادلات همزمان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران با رویکرد سیستم معادلات همزمان

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 183-204

صدیقه عطرکار روشن؛ زهرا هاشمی


2. بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-114

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سیدعلی آل‌عمران