کلیدواژه‌ها = متغیرهای کلان اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

سیدمرتضی جلال زاده آذر؛ رویا آل عمران؛ حسین پناهی؛ حسین اصغرپور؛ رویا آل عمران


3. ارزیابی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 117-142

شهناز حاجی قاسمی؛ مهدی نجاتی؛ نورالله صالحی اسفیجی