کلیدواژه‌ها = درآمدهای مالیاتی
تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک درماندگی بانک‌های ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 29-46

سید رضا میرعسکری؛ فریبرز رنجی؛ سید مرتضی موسوی نیا


بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 149-172

احمد اسدزاده؛ یاسمن فومن