کلیدواژه‌ها = توسعه مالی
اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 245-264

10.22034/ecoj.2022.46269.2887

فریده حافظیان؛ غلامرضا زمانیان؛ جواد شهرکی


بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال‌توسعه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 251-270

10.22034/ecoj.2021.40508.2669

بختیار جواهری؛ خالد احمدزاده؛ حمیرا شاه ویسی