نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
برآورد تمایل به پرداخت جهت استفاده از واکسن آنفلوانزا: کاربرد انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 105-148

10.22034/ecoj.2024.58121.3227

سیاوش جانی؛ محسن مهرآرا؛ فرهاد خدادادکاشی؛ یاشا سلیمانی


الگوی تخصیص زمان کار خانگی در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 165-184

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علی پور؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حمیده ترابی


شدت یادگیری در بخش صنعت و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 173-196

سمانه نورانی آزاد؛ فرهاد خدادادکاشی


مقایسه تطبیقی قدرت انحصاری در صنعت لاستیک و پلاستیک ایران

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 27-48

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ خدیجه گراوند