نویسنده = نادر مهرگان
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 239-266

10.22034/ecoj.2021.45400.2856

راضیه داوری کیش؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت


2. برآورد وضعیت تعادلی اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22

نادر مهرگان؛ سعید عیسی‌زاده؛ عزت اله عباسیان؛ ابراهیم فرجی


3. تأثیر شاخص‌ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 43-60

نادر مهرگان؛ بهرام سحابی؛ مریم محمدامینی