نویسنده = نادر مهرگان
تعداد مقالات: 2
1. برآورد وضعیت تعادلی اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22

نادر مهرگان؛ سعید عیسی‌زاده؛ عزت اله عباسیان؛ ابراهیم فرجی


2. تأثیر شاخص‌ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) بر فساد اداری در کشورها با درآمد متوسط

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 43-60

نادر مهرگان؛ بهرام سحابی؛ مریم محمدامینی