کلیدواژه‌ها = GMM
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در استان‌های ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-128

زانا مظفری؛ محمدعلی متفکرآزاد


4. تأثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-80

صمد حکمتی فرید؛ خلیل جهانگیری؛ امید مرادخانی