موضوعات = اقتصاد انرژی
تعیین قیمت بهینه گاز طبیعی در بازار انرژی ایران: ارائه یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-34

10.22034/ecoj.2023.56976.3206

اسفندیار جهانگرد؛ علی فریدزاد؛ میرحسین موسوی؛ سعید متین


ارزیابی تأثیر سیاست‌های مدیریت تقاضا بر صرفه‌جویی مصرف برق در بخش خانوار (شواهدی از 31 استان کشور)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 167-192

10.22034/ecoj.2021.46806.2909

خاطره کاوه؛ علی امامی میبدی؛ فرید عسگری؛ کامبیز هژبر کیانی