موضوعات = فضای کسب و کار
تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه‌اندازی کسب و کارهای جدید

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-90

10.22034/ecoj.2021.46135.2879

عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری


برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در استان‌های ایران و بررسی عوامل موثر بر آن

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 161-188

رضا کاربر؛ زهرا کریمی تکانلو؛ پرویز رستم زاده


الگوی تخصیص زمان کار خانگی در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1397، صفحه 165-184

یگانه موسوی جهرمی؛ محمد صادق علی پور؛ فرهاد خداداد کاشی؛ حمیده ترابی


ارائه مدلی برای تنظیم قیمتی شرکت مخابرات ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 91-118

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ تقی زمزم


بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 91-116

بهزاد سلمانی؛ حمید ذوالقدر؛ مصطفی شکری


اثر خصوصی‌سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 143-168

فرید فیاض‌منش؛ علی رنجبرکی