کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه‌اندازی کسب و کارهای جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

10.22034/ecoj.2021.46135.2879

عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری


2. بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال‌توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

10.22034/ecoj.2022.46618.2904

علی سرگل‌زایی؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ نرگس صالح نیا


3. اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر با تأکید بر نقش نهادهای حاکمیتی (الگوی نسل‌های همپوشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22034/ecoj.2022.42633.2761

مولود جعفری؛ مرتضی سامتی؛ مصطفی رجبی؛ سارا قبادی


4. اثرات فضایی تروریسم بر حکمرانی

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 113-140

10.22034/ecoj.2021.32568.2474

رویا سیفی پور؛ مهرداد حیرانی؛ ازاده محرابیان


5. بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 23-48

کیومرث شهبازی؛ صمد حکمتی فرید؛ هادی رضایی


6. بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 103-126

حمید سپهردوست؛ فهیمه رجبی؛ مهسا باروتی