کلیدواژه‌ها = نرخ ارز
تاثیر نامتقارن نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت و گاز ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 33-64

10.22034/ecoj.2024.57063.3211

سیده سمانه صمدنشان؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ صمد حکمتی فرید


نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسک سیاسی و نوسانات بازار ارز در ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 67-102

10.22034/ecoj.2023.54679.3146

پروین علی مرادی افشار؛ صلاح الدین منوچهری؛ رامین امانی


اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار

دوره 9، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 123-150

10.22034/ecoj.2022.47734.2927

مجید صادقی؛ جلیل توتونچی؛ سید یحیی ابطحی؛ زهره طباطبائی نسب


بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه رویکرد NARDL-PMG

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-128

10.22034/ecoj.2021.43288.2795

بهروز ناظمی؛ حسین شریفی رنانی؛ سعید دائی کریم زاده


سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 77-96

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


کاربرد آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ در بررسی نظریه برابری قدرت خرید

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-80

علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ فهمیده فتاحی


اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران

دوره 4، شماره 3، آبان 1396، صفحه 195-214

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ سلیمان فیضی؛ اکرم موسوی


بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-142

حسین پناهی؛ سارا معصوم زاده؛ سمیه رزاقی