موضوعات = اشتغال و تحرک عوامل تولید
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر نامتقارن ادوار تجاری بر اشتغال زنان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 239-266

10.22034/ecoj.2021.45400.2856

راضیه داوری کیش؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت


2. تحلیل اثرات فساد بر اشتغال در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 265-288

10.22034/ecoj.2020.10721

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


3. راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان در کشور بر اساس روش داده بنیاد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 85-108

علیرضا جمشیدی؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده


4. برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان در استان‌های کشور رهیافت فیلترینگ داده‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-76

جواد حسین زاده؛ کامبیز هژبر کیانی؛ تیمور رحمانی؛ محسن مهرآرا


5. درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده‌های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-34

سهند ابراهیمی‌پور فائز؛ زهرا کریمی موغاری؛ تیمور محمدی